نوار تفلون ( seal tape ) یا نوارآببندی از مهمترین ملزومات لوله کشی و آببندی رزوه های محل اتصال میباشد.

پلی تترافلوئورواتیلن (PTFE) ماده اصلی تشکیل تفلون میباشد یا همان مواد مورد ساخت ظروف نچسب.

تفلون تاب نیز با استفاده از بهترین مواد اولیه و قیمت مناسب و ارزان در بازار موجود میباشد.

فروشگاه تهرانی کالا تفلون تاب را بصورت جزیی و کلی ارائه میکند.